Witamy serdecznie na naszej stronie!

        Dziękujemy
             Zespół składa gorące podziękowania:

Księdzu Tadeuszowi Goleckiemu za tomiki poezji

Państwu B. i Cz. Oksztulskim,

Dyrektorowi Monieckiego Ośrodka Kultury ,oraz wszystkim       Pracownikom- za wsparcie i miłą atmosferę podczas prób i    występów   zespołu,


Portalom:  e-monki,  monieckiej.pl,Łukaszowi S.Przemkowi SZ.    którzy zawsze chętnie robią zdjęcia aby Podlasiaczki rozsławiać  w "mediach",


Wszystkim Rodzicom - dzieci z zespołu- /tańczącym i już nie       tańczącym/, którzy poświęcają swój czas i sponsorują zespół,


Dziekuję też wszystkim którzy mnie wspierają i motywują do         trwania w pasji tańca ludowego i pracy z małymi tancerzamiDzięki sponsorom mamy reprezentacyjne stroje dla dziewcząt.Sponsorzy strojów, to:Dyrektor Banku Spółdzielczego w Mońkach,Starostwo Powiatowe w Mońkach,Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mońkach,Moniecki Ośrodek Kultury, Rodzice oraz Elżbieta Czerepko. Dziękujemy serdecznie, nadal poszukujemy sponsorów do zakupu butów dla zespołu

                                                Instruktor-Celina Wierzbicka

Z podziękowaniami

         
          

    ekspozycje sztuki