Witamy serdecznie na naszej stronie!

        Rok 2003
Rok 2003 -zespół rozpoczął swoje pierwsze zajęcia w monieckim przedszkolu. Wyrażanie zainteresowań, pasji tanecznych , odnajdywanie przyjemności w tańcu, wyrobienie u dzieci  nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała- to początki pracy maluchów  w zespole ludowym.Rozwijanie muzykalności,  nauka zapamiętania tańca: poprzez zapoznanie z elementami tanecznymi, a następnie z kombinacjami z nich złożonymi, wyrobienie nawyku zespołowego działania i sprawnego poruszania się w przestrzeni, poznanie zasad prawidłowego oddychania  to  stopniowe tajniki w "odkrywaniu" i nauce tańców ludowych poprzez dzieci 5 i 6 letnie.

                                                

Początki

           

    ekspozycje sztuki